13. Skrypty powłoki BASH.

Cześć,

Dziś zajmę się prostymi skryptami w BASHu, które ułatwiają życie nas Administratorów.

Zacznijmy od czegoś podstawowego.

  1. Napiszemy skrypt, który sprawdza czy istnieje plik /tmp/lock i odpowiednią informację, czy istnieje czy nie:

#!/bin/bash
if [ -f /tmp/lock ]
then
echo „Plik istnieje”
else
echo” Brak pliku”
fi

2. Teraz coś trudniejszego, napiszemy skrypt, który listuje adresy IPv4, nastepnie sprawdza revDNS i DNS:

#!/bin/bash
dns=8.8.8.8
/bin/ip a s |grep ‚scope global’ |grep „inet „| awk ‚{print $2}’| cut -f 1 -d ‚/’>~/vhost.txt
for host in `cat ~/vhost.txt`; do {
echo -n „=> $host <”
NS=`nslookup $host $dns 2> /dev/null | grep -w „name” | awk ‚{print $4}’`
sprawdz=`host -t A $NS $dns 2> /dev/null |grep address |awk ‚{print $4’}`
if [[ $NS == „” ]]; then
echo -n „RevDNS not found>”
else
if [[ $host == $sprawdz ]]; then
echo -n „OK>”
else
echo -n „RevDNS found but no DNS>”
fi
fi
echo
}
done